Nieuws

Lijst Harry Bakker heeft nieuwe fractievoorzitter. - 17-09-2019

Lijst Harry Bakker raadslid Ton Verhoeve heeft de voorzitters hamer van de fractie overgedragen aan raadslid Riebert Verheugen.

Lees meer

Lijst Harry Bakker gaat voor verkeersveiligheid! - 15-09-2019

Verkeersveiligheid!
Door inrichting van de openbare ruimte moet er gestreefd worden naar een zo veilig mogelijke situatie op de openbare weg met name voor zwakkere verkeersdeelnemers zoals voetgangers en fietsers.

Lees meer

Lijst Harry Bakker is blij met havenontwikkelingen. - 02-09-2019

Veel havens is Drimmelen rijk, elk met een andere aantrekkingskracht, sfeer en ambitie.

Lees meer