Nieuws

Project AIRbezen Drimmelen - 30-05-2016

Inleveren op zaterdag 11 juni aanstaande, Ingeleverde blaadjes zijn maatstaf voor LUCHTKWALITEIT

Lees meer

Lijst Harry Bakker bezoekt…… - 23-05-2016

De kracht van onze politieke partij is onder andere de contacten die wij direct leggen met bewoners en ondernemers, verenigingen en stichtingen.

Lees meer

Lijst Harry Bakker vindt ook scholen in elke woonkern belangrijk - 09-05-2016

Het onderwijs in Nederland heeft te maken met veel ontwikkelingen op dit moment. Vanaf augustus 2014 tot en met het schooljaar 2020/2021 wordt het passend onderwijs gefaseerd ingevoerd.

Lees meer