Nieuws

Basis voor de toekomst - 15-04-2011

Goedenavond voorzitter, aanwezigen en toehoorders.
We staan hier vanavond voor een belangrijk besluit voor de toekomst van Drimmelen. Wat zijn de kerntaken en hoe pakt dit (financieel) uit voor de gemeente, haar burgers, de verenigingen en het maatschappelijk middenveld.

Lees meer

Een nieuw dorpshart voor Wagenberg? Dat is Plexat al! - 14-04-2011

Vorige week ging het in de opinieronde maar over één onderwerp: Het plan van woningstichting Volksbelang om in fasen het hart van Wagenberg te veranderen. Met nieuwbouw van woningen/appartementen en een zorgcentrum, wat gedeeltelijk het nieuwe buurthuis moet worden.

Lees meer

Handen af van verenigingsleven! - 13-04-2011

De oppositiepartijen van de gemeente Drimmelen, Lijst Harry Bakker, CDA-Drimmelen en GroenLinks gaan samen optrekken tegen het voorstel van de kerntakendiscussie zoals dit door het college van B & W aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Waarmee deze partijen met name moeite hebben is de extra bezuiniging van 700.000 euro die wordt voorgesteld om zogenaamd ‘nieuw beleid’ te kunnen introduceren.

Lees meer