Nieuws

Lijst Harry Bakker is vóór woningbouw met behoud historie in T - 20-06-2017

Lijst Harry Bakker is vóór een ontsluiting van de nieuwe woonwijk langs twee zijden met daarbij het zwaartepunt op de zuidzijde.
Heel wat brieven, reacties en artikelen hebben we de afgelopen weken gelezen over het behoud van historische waarde van de Terheijdense Schansstraat indien deze straat als ontsluiting ingezet gaat worden bij de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk. We hebben voor- en tegenstanders persoonlijk gesproken en zijn zelf poolshoogte gaan nemen. Echter hoe je het ook wendt of keert, je kunt het iedereen helaas niet naar de zin maken.

Lees meer

Het is Lijst Harry Bakker gelukt!Lijst Harry Bakker is trots. On - 16-06-2017


Lijst Harry Bakker is trots.
Ons eerste directe contact met Goederenbank de Baronie was in december 2015.
We hebben toen oliebollen uitgedeeld, geschminkt, een grabbelton verzorgd en
gezorgd voor een gezellige afsluiting van het jaar.

Wens
In allerlei gesprekken toen kwam naar voren dat er een grote wens was om een depot
in onze eigen gemeente Drimmelen te starten. Daarmee verwachtten we ook dat we een
grotere doelgroep uit onze gemeente ( 40 gezinnen i.p.v. 13) zouden kunnen bereiken dan
dat we nu doen.

Lees meer

Lijst Harry Bakker vraagt wat U hiervan vindt! - 13-06-2017


Balie gemeentehuis op afspraak.
Per 1 september aanstaande gaat het een en ander veranderen met de balies Burgerzaken en Bouwen en Wonen in het gemeentehuis.
Geen dagelijkse openingstijden van die balies in het gemeentehuis meer.

Lees meer