En dan is het 12 juli….

Laatste raadsvergadering

Er is weer een jaar voorbij, de laatste raadsvergadering voor de vakantie is op 12 juli geweest en het zomerreces

Lees meer

Tijd voor ontspanning

Tussen de voorbereiding voor diverse onderwerpen voor de raad is het ook weleens tijd voor een wat luchtiger bezigheid.

Lees meer

Video bewakingscamera’s en hoe gaan we daarmee om.

Zoals in het coalitieakkoord van 2022-2026 is overeengekomen, wordt in het kader van openbare orde en veiligheid in de openbare ruimte van Drimmelen cameratoezicht noodzakelijk geacht.

Lees meer