Nieuws

Lijst Harry Bakker, ook in 2011 voor u aan de slag - 27-12-2010

Terwijl de natuur uitrust van het afgelopen jaar en zich klaarmaakt voor de komende lente, kijken wij traditioneel terug naar het afgelopen jaar om de opgedane ervaringen mee te nemen naar het nieuwe jaar.

Lees meer

Toekomstvisie Drimmelen - 23-12-2010

De toekomstvisie 2020 is van belang voor het nemen van strategische besluiten die gevolgen hebben voor de toekomst van de gemeente Drimmelen. Het is een visie die richtinggevend dient te zijn voor de bezuinigingen die gaan voortvloeien uit de KernTakenDiscussie (KTD). U vraagt aan de Lijst Harry Bakker om een uitspraak te doen over de conclusies die het college heeft getrokken met betrekking tot de bevindingen uit het rapport alsmede een uitspraak te doen over of de conclusies voldoende richtinggevend zijn voor de KTD.

Lees meer

De kanteling van de WMO - 16-12-2010

LIJST HARRY BAKKER verheugd zich erop dat de "KANTELING" zijn intrede zou kunnen gaan doen. Niet alleen het feit dat wij alleen aan besparen denken, maar zeker ook aan de individuele wensen van onze burgers als het gaat om zorg.

Lees meer

Hans de Groot (Lijst HB) stapt op uit de vertrouwenscommissie - 01-12-2010

Vandaag heeft het raadslid Hans de Groot van de Lijst Harry Bakker zijn medewerking aan de vertrouwenscommissie in de gemeente Drimmelen opgezegd. Die vertrouwenscommissie is in beslotenheid bijeen om een aanbeveling te doen voor een eventuele herbenoeming voor 6 jaar van de huidige burgemeester, de heer Gert de Kok.

Lees meer