Nieuws

Positieve begroting 2017 - 29-11-2016

De begroting voor 2017 in de gemeente Drimmelen is financiëel gezond en kijkt realistisch en optimistisch vooruit.
Investeren in zorg, dienstverlening, infrastructuur en duurzaamheid met dalende lasten.
Dit is de kern van de begroting, die het college 3 november j.l. voorlegde aan de gemeenteraad.

Lees meer

Joost Pieterman - Nieuwe secretaris Bestuur Lijst Harry Bakker - 10-11-2016

Het bijhouden van de content op de site Lijst Harry Bakker

Lees meer

Met Lijst Harry Bakker worden deuren geopend! - 08-11-2016

We zijn goed op weg in de gemeente Drimmelen. Samen met onze coalitiepartners en de Raad werken we het coalitieprogramma “Samen investeren in Drimmelen” uit. Dat gaat goed volgens Lijst Harry Bakker, want in de net vastgestelde Begroting 2017 staan alle wensen en investeringen netjes vermeld én financieel verwerkt. Compliment!

Lees meer