Nieuws

Steptocht Rotterdam - Den Hout en inclusie
26-06-2024

Afgelopen zaterdag was de steptocht van Rotterdam naar Den Hout, dit jaar heb ik weer meegedaan. Het was een gezellige, sportieve tocht.

 Corrie%20bij%20het%20bananenuitdeelpunt%20op%20de%20Zwaluwse%20Dijk.jpg

 

 

‘s Morgens was de ALV van Lijst Harry Bakker. Jammer dat ik daar niet bij kon zijn, juist dát is een moment om je stem te laten horen en mee te bepalen welke koers we met z'n allen gaan varen.

Na de vergadering is iedereen richting Zwaluwse dijk gegaan om alles klaar te zetten voor het uitdelen van de bananen. Heerlijke snack om de finish goed te halen.

 

Haven Terheijden
Vorige week was er een raadsbezoek bij de haven van Terheijden. We hebben uitgebreid informatie gekregen over de verschillende stappen die gezet zijn om het water bij de inwoners van Terheijden weg te houden. Het beeld van de haven verandert, er zijn mooie oplossingen voor teruggekomen. De laatste aanpassingen worden de komende maanden afgemaakt.

 

Inclusie: Samen sterker!

Inclusie is voor mij een speerpunt. Iedereen moet mee kunnen doen, ongeacht mogelijkheden. Daar blijf ik me binnen de gemeente hard voor maken. We behalen samen veel, maar er valt nog veel te leren.

Grenzen stellen én verleggen: Lijst Harry Bakker staat voor duidelijkheid en kansen.

Samen sterker: Door naar elkaar om te kijken, elkaar uit te dagen en te leren van ervaringen, komen we allemaal verder. Doe mee en verleg je grenzen, voor jezelf of voor een ander!

Wat concreet?

      Meer aandacht voor toegankelijkheid: We blijven binnen onze gemeente bezig met  toegankelijkheid voor iedereen, met betere fiets- en voetpaden, aangepaste gebouwen en duidelijke informatie.

      Ondersteuning voor kwetsbare groepen: We vinden het belangrijk dat we extra hulp bieden aan mensen met een beperking, ouderen, of andere kwetsbare groepen.

      Stimuleren van ontmoeting: We vinden het belangrijk dat er activiteiten en evenementen georganiseerd worden waar iedereen welkom is, om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren.

Samen maken we van onze gemeente een inclusieve plek waar iedereen zich thuis voelt! Waar ook genoeg ruimte moet zijn voor sportieve activiteiten en gezond eten. Daarmee investeer je in je huidige en toekomstige gezondheid.

 

Lijst Harry Bakker: Voor een sterkere en inclusievere gemeente!

Corrie Looman-Pals, burgerlid Lijst Harry Bakker

Afbeelding
< Terug naar nieuwsoverzicht