Nieuws

Lijst Harry Bakker werkt resultaat gericht.
20-01-2020

Voor Openbare toiletten
heeft de Lijst Harry Bakker al diverse malen aandacht gevraagd in de gemeenteraad.


Ton%20de%20Bok%20tijd%20voor%20openbare%20toiletten%20in%20de%20gemeente%20Drimmelen%20website.jpg

Nu er sprake is van het plaatsen van openbare toiletten bij de oude haven in de dorpskern Drimmelen, ligt het voor de hand dat ook in de nieuw in te richten centra van Made en Terheijden openbare toiletten  geplaatst worden.
Hierdoor kunnen mensen die afhankelijk zijn van goed bereikbare toiletten, gemakkelijker naar onze dorpskernen. Lijst Harry Bakker gaat dit op de voet volgen en indien nodig actie ondernemen.

Want het is zeer vernederend als je in een winkel vraagt om het toilet te mogen gebruiken en je krijgt het antwoord dat het toilet alleen voor privé gebruik bestemd is.
Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor kinderen die nog maar net zindelijk zijn en niet op begrip kunnen rekenen van sommige winkeliers.
Vergeet ook niet dat het best een drempel kan zijn, om zomaar bij een horeca gelegenheid te vragen of ze gebruik mogen maken van het toilet, zonder gebruik  te maken van een consumptie.

 

De Seabin met olie-afscheider
die na het indienen van een motie op initiatief van de Lijst Harry Bakker in 2020 in de haven van Terheijden geplaatst wordt.
De Seabin is een soort van drijvende afvalemmer die 24 uur per dag 7 dagen per week drijvend afval en olieresten uit de haven verwijderd.
Het zou mooi zijn als particuliere havens het voorbeeld volgen en gebruik gaan maken van Seabins met olie-afscheider.

Drimmelenseweg/Sluizeweg
waar begin 2020 de voorbereidingen voor starten en later in 2020 de werkzaamheden.
 Dit is mogelijk omdat de Lijst Harry Bakker daar het initiatief voor heeft genomen middels een amendement.
De Lijst Harry Bakker gaat de voortgang van dit project op de voet volgen.

Het Spel Democracity
 dat door aanhoudend initiatief van Femke Selders van de Lijst Harry Bakker van

20 t/m 27  januari  door de basisschooljeugd in het gemeentehuis wordt gespeeld.

Bij het spel Democracity leert de basisschooljeugd om te gaan met democratische besluitvorming.
 Zij spelen de gemeenteraad en beslissen over de inrichting van een fictieve gemeente.

 

 

 

Ton de Bok, Lijst Harry Bakker

Afbeelding
< Terug naar nieuwsoverzicht