Nieuws

Lijst Harry Bakker gaat voor verkeersveiligheid!
15-09-2019

Verkeersveiligheid!
Door inrichting van de openbare ruimte moet er gestreefd worden naar een zo veilig mogelijke situatie op de openbare weg met name voor zwakkere verkeersdeelnemers zoals voetgangers en fietsers.

 

Ton%20op%20de%20Sluizeweg.jpg


Drimmelenseweg – Sluizeweg Made
Vroeger toen de weg van Made naar Geertruidenberg nog via de Steelhovensedijk en de Centraleweg ging
sprak iedereen over wat is het toch erg met de weg naar den Berg.
Daar zijn we nu niet ver vandaan, maar dan op het traject Drimmelenseweg – Sluizeweg waar o.a. veel scholieren gebruik van maken, om van en naar het Dongemond college in Raamsdonksveer te rijden.

Al gestelde vragen
Op 7 oktober 2018 heeft de Lijst Harry Bakker o.a. de volgende schriftelijke vragen gesteld:
1. Vindt het college het ook belangrijk dat er een goed en veilig fietspad richting Geertruidenberg via de Drimmelenseweg - Sluizeweg zou moeten zijn?
2. Wordt de verbinding Drimmmelenseweg - Sluizeweg van en naar Geertruidenberg in het onderzoek verbeteren school-thuis routes fiets en voetganger meegenomen?
3. Zo ja, wordt de reconstructie of het verbeteren van het fietspad naar voren gehaald als uit onderzoek blijkt dat de verkeersveiligheid in het gedrang komt?
Ook tijdens de daarop volgende raadsvergadering heeft de Lijst Harry Bakker vragen gesteld die betrekking hadden op punten die NU in het aangeboden zwartboek staan.

Tijd voor daden!
De Lijst Harry Bakker vindt het tijd voor daden en gaat zich inzetten om de Drimmelenseweg – Sluizeweg eerder dan 2022 veiliger te maken voor voetgangers en fietsers.
Dit kan niet alleen door de inzet van de Lijst Harry Bakker gerealiseerd worden, een meerderheid in de gemeenteraad is nodig. Lijst Harry Bakker gaat er aan werken om dit mogelijk te maken.


Crullaan Made
Lijst Harry Bakker gaat zich ook inzetten om van de Crullaan eerder dan gepland een veiliger fietsroute te maken door het aanleggen van fietspaden die gescheiden zijn van de rijbaan.
Deze fietspaden geven toegang van en naar het Dongemond college in Made.
Door deze fietspaden veiliger te maken hebben daar dagelijks grote aantallen leerlingen profijt van.Ton de Bok
Raadslid Lijst Harry Bakker

Afbeelding
< Terug naar nieuwsoverzicht