Bijzondere Begrotingsraad met successen

Ja het was donderdagavond 7 november anders dan anders omdat onze burgemeester niet aanwezig kon zijn. Gelukkig verving onze Ton Verhoeve hem als voorzitter van deze belangrijke raadsvergadering die ook iets eerder begon.

Lees meer

Spiegelgroep omgevingsvisie

Beste lezer,

Mij is gevraagd of ik en stukje wil schrijven over de spiegelgroep omgevingsvisie.

Lees meer

Lijst Harry Bakker blij; kleurrijke solide begroting 2020!

Net de begroting van € 62 miljoen ontvangen en die ziet er positief en goed uit.

Lees meer